Znaki specjalne HTML (tzw. encje HTML) można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to znaki, które mają specjalne zastosowanie i są interpretowane jako część składni HTML, więc nie da się ich po prostu wpisać. Natomiast na drugą grupę składają się wszystkie znaki, których standardowe wprowadzenie za pomocą klawiatury jest trudne lub niemożliwe z powodu ich braku.

Kiedy mamy do czynienia, z którymś z takich znaków możemy go wstawić na stronę umieszczając odpowiedni kod między znakiem “&” oraz “;” na jeden z trzech poniższych sposobów.

  • poprzez wpisanie nazwy własnej znaku ( np: “ ” )
  • poprzez wpisanie kodu dziesiętnego znaku poprzedzając go znakiem “#” ( np: “ ” )
  • poprzez wpisanie kodu szesnastkowego znaku poprzedzając go znakiem “#x”, ( np: “ ” )

Osobiście zawsze stosowałem pierwszą metodę gdyż jest najłatwiejsza do zapamiętania. Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą większość znaków specjalnych, które wedłóg mnie są najbardziej przydatne przy tworzeniu stron www. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki ( w szczególności internet explorer :) ) prawidłowo wyświetlają poszczególne znaki specjalne.

Podstawowe znaki specjalne HTML

Przykład
(nazwa)
Przykład
(kod10)
Przykład
(kod16)
Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis
< < < &lt; &#60; &#x3C; znak mniejszy niż
> > > &gt; &#62; &#x3E; znak większy niż
&quot; &#34; &#x22; cudzysłów
& & & &amp; &#38; &#x26; ampersand

Znaki interpunkcyjne itp

Przykład
(nazwa)
Przykład
(kod10)
Przykład
(kod16)
Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis
&nbsp; &#160; &#xA0; twarda spacja (spacja niełamalna)
&emsp; &#8195; &#x2003; spacja o szerokości 1 em
&ensp; &#8194; &#x2002; spacja o szerokości 1/2 em
&thinsp; &#8201; &#x2009; spacja o szerokości 1/5 em
&mdash; &#8212; &#x2014; łącznik o długości 1 em
&ndash; &#8211; &#x2013; łącznik o długości 1/2 em
&lsquo; &#8216; &#x2018; pojedynczy cudzysłów
&ldquo; &#8220; &#x201C; lewy podwójny cudzysłów
&rdquo; &#8221; &#x201D; prawy podwójny cudzysłów
&bdquo; &#8222; &#x201E; podwójny cudzysłów dolny
&dagger; &#8224; &#x2020; krzyżyk
&Dagger; &#8225; &#x2021; podwójny krzyżyk
&permil; &#8240; &#x2030; promile
&bull; &#8226; &#x2022; kropka (wypunktowywanie listy)
&hellip; &#8230; &#x2026; trzy kropki
&prime; &#8242; &#x2032; symbol minut i stóp
&Prime; &#8243; &#x2033; symbol sekund i cali
&oline; &#8254; &#x203E; górna linia
&frasl; &#8260; &#x2044; znak “przez” – slash

Operatory matematyczne i logiczne

Przykład
(nazwa)
Przykład
(kod10)
Przykład
(kod16)
Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis
&forall; &#8704; &#x2200; dla każdego
&part; &#8706; &#x2202; pochodna częściowa
&exist; &#8707; &#x2203; istnieje
&empty; &#8709; &#x2205; pusty zbiór
&nabla; &#8711; &#x2207;
&isin; &#8712; &#x2208; należy do zbioru
&notin; &#8713; &#x2209; nie należy do zbioru
&cap; &#8745; &#x2229; część wspólna zbiorów
&cup; &#8746; &#x222A; suma zbiorów
&sub; &#8834; &#x2282; podzbiór
&sup; &#8835; &#x2283; nadzbiór
&nsub; &#8836; &#x2284; nie jest podzbiorem
&sube; &#8838; &#x2286; jest podzbiorem lub jest równy
&supe; &#8839; &#x2287; jest nadzbiorem lub jest równy
&ni; &#8715; &#x220B; zawiera jako element
&prod; &#8719; &#x220F; iloczyn uogólniony
&sum; &#8721; &#x2211; suma uogólniona
&minus; &#8722; &#x2212; znak minus
&lowast; &#8727; &#x2217; operator mnożenia
&radic; &#8730; &#x221A; pierwiastek kwadratowy
&prop; &#8733; &#x221D; proporcjonalny do
&and; &#8743; &#x2227; iloczyn logiczny
&or; &#8744; &#x2228; suma logiczna
&cong; &#8773; &#x2245; w przybliżeniu równy)
&asymp; &#8776; &#x2248; prawie różny, asymptotyczny do
&ne; &#8800; &#x2260; różny
&equiv; &#8801; &#x2261; identyczny
&le; &#8804; &#x2264; mniejszy lub równy
&ge; &#8805; &#x2265; większy lub równy
&oplus; &#8853; &#x2295; suma bezpośrednia
&otimes; &#8855; &#x2297; iloczyn wektorowy
&perp; &#8869; &#x22A5; ortogonalny (prostopadły do)
&sdot; &#8901; &#x22C5; operator kropka
&infin; &#8734; &#x221E; nieskończoność
&ang; &#8736; &#x2220; kąt
&int; &#8747; &#x222B; całka
&there4; &#8756; &#x2234; zatem
&sim; &#8764; &#x223C; tylda
&weierp; &#8472; &#x2118; zbiór potęgowy
&image; &#8465; &#x2111; część urojona
&real; &#8476; &#x211C; część rzeczywista
&alefsym; &#8501; &#x2135; pierwsza nieprzeliczalna liczba porządkowa
² ² ² &sup2; &#178; &#xB2; potęga2 (do kwadratu)
³ ³ ³ &sup3; &#179; &#xB3; potęga3 (do sześcianu)
± ± ± &plusmn; &#177; &#xB1; plus/minus
¼ ¼ ¼ &frac14; &#188; &#xBC; ułamek 1/4
½ ½ ½ &frac12; &#189; &#xBD; ułamek 1/2
¾ ¾ ¾ &frac34; &#190; &#xBE; ułamek 3/4

Waluty

Przykład
(nazwa)
Przykład
(kod10)
Przykład
(kod16)
Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis
&euro; &#8364; &#x20AC; znak euro
¢ ¢ ¢ &cent; &#162; &#xA2; znak centa
£ £ £ &pound; &#163; &#xA3; znak funta
¤ ¤ ¤ &curren; &#164; &#xA4; znak waluty
¥ ¥ ¥ &yen; &#165; &#xA5; znak jena

Strzałki

Przykład
(nazwa)
Przykład
(kod10)
Przykład
(kod16)
Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis
&larr; &#8592; &#x2190; strzałka w lewo
&rarr; &#8594; &#x2192; strzałka w prawo
&uarr; &#8593; &#x2191; strzałka w górę
&darr; &#8595; &#x2193; strzałka w dół
&harr; &#8596; &#x2194; strzałka w lewo i prawo
&crarr; &#8629; &#x21B5; strzałka w dół i w lewo (znak enter)
&lArr; &#8656; &#x21D0; podwójna strzałka w lewo
&rArr; &#8658; &#x21D2; podwójna strzałka w prawo
&uArr; &#8657; &#x21D1; podwójna strzałka w górę
&dArr; &#8659; &#x21D3; podwójna strzałka w dół
&hArr; &#8660; &#x21D4; podwójna strzałka w lewo i prawo

Pozostałe znaki specjalne

Przykład
(nazwa)
Przykład
(kod10)
Przykład
(kod16)
Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis
&trade; &#8482; &#x2122; znak handlowy
© © © &copy; &#169; &#xA9; znak praw autorskich (copyright)
® ® ® &reg; &#174; &#xAE; zarejestrowany znak handlowy
&lceil; &#8968; &#x2308; lewy “sufit” (left ceiling)
&rceil; &#8969; &#x2309; prawy “sufit” (right ceiling)
&lfloor; &#8970; &#x230A; lewa “podłoga” (left floor)
&rfloor; &#8971; &#x230B; lewa “podłoga” (right floor)
&lang; &#9001; &#x2329; lewy wskaźnik
&rang; &#9002; &#x232A; prawy wskaźnik
&loz; &#9674; &#x25CA; romb
&spades; &#9824; &#x2660; czarne serce (pik)
&clubs; &#9827; &#x2663; czarny krzyż (trefl)
&hearts; &#9829; &#x2665; serce (kier)
&diams; &#9830; &#x2666; poduszka (caro)
§ § § &sect; &#167; &#xA7; znak sekcji
¨ ¨ ¨ &uml; &#168; &#xA8; diereza
¬ ¬ ¬ &not; &#172; &#xAC; znak negacji
¯ ¯ ¯ &macr; &#175; &#xAF; górna linia
° ° ° &deg; &#176; &#xB0; stopień (Celsjusza)
µ µ µ &micro; &#181; &#xB5; znak mikro
&para; &#182; &#xB6; znak paragrafu
&lsaquo; &#8249; &#x2039; lewy cudzysłów kątowy
&rsaquo; &#8250; &#x203A; prawy cudzysłów kątowy
» » » &raquo; &#187; &#xBB; prawy podwójny cudzysłów kątowy
« « « &laquo; &#171; &#xAB; lewy podwójny cudzysłów kątowy
¿ ¿ ¿ &iquest; &#191; &#xBF; odwrócony pytajnik
¡ ¡ ¡ &iexcl; &#161; &#xA1; odwrócony wykrzyknik
¦ ¦ ¦ &brvbar; &#166; &#xA6; pionowa przerwana linia